Tuesday, November 18, 2008

The Arts of Majic

Ang Tatlong Majica
Pagsusuri ni Jemwel sa Ilalim ni Rah Anem Sor
554Q.P.

Tatlo ang pangunahing sining ng majica sa Erimbel - ang Sor-Seri, Qle-Aura at ang Quol-ahm.

Sor-Seri
Sor-seri ang tawag sa paghahabi ng Sor, o mga elemento. Sabay itong nalinang nga mga nunô at duende pero bawat isa ay may ibang kasanayan. Karaniwang bihasa ang mga nunô sa paghabi ng hangin(Sor-Ria), samantalang natural sa mga majiquerong duende ang pagkontrol ng bato (Sor-Ji). Isang makabagong tuklas na likas sa mga taô na malinang ang apoy (Sor-Quia).

Seri ang tawag sa mga nilalang na nagmamanipula sa Sor. Sor-Seri ang tawag sa sining ng pagmamanipula. Para makontrol ang Sor, kailangang mulat ang nakatagong mata ng gagamit. Ang mga nunô ay sanay makontrol ang Sor sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng iba't-ibang kataga, samantalang ang mga duende ay madalas kumukumpas ang kamay. Ano mang paraan, ang maling paghabi ng Sor ay maaring walang epekto, ngunit minsan, maaring magbunga ng trahedya.

Qle-Aura
Ang Qle-aura (o quijora sa salitang duende) ay pagtingin sa inilalabas na aura ng lahat ng nilalang. Lahat ng bagay o nilalang ay may nakatagong erija, at ang erija ay naglalabas ng init at liwanag (tulad ng apoy) na kung tawagin ay aura. Ang mga duende ang nagsimulang maglinang ng sining na ito dahil lubos nilang nagagamit sa pagmimina at paghahanap ng mga mineral sa ilalim ng mga bundok.

Natuklasan naman ng mga nunô na maari ding magamit ang qle-aura sa pakikipag-usap sa ibang laji kahit may kaibahan sa salita. May mga nagsasabing umabot sa pagbasa ng iniisip ng iba (at sukdulang pagkontrol sa isip) ang paglinang na ginawa ng mga nunô subalit pinabulaanan nila ito. Gayunpaman, lahat ng nag-aaral ng Qle-Aura ay nagsasanay ng blankong pag-iisip para walang makabasa dito.

Quol-ahm
Ang quol-ahm ay pagkontrol ng mga bahagi ng katawan at kadalasang ginagamit sa panggagamot. Mga nunô ang bihasa sa sining na ito at ang karamihan sa kanila ay natural na nakakagamit ng walang pag-aaral kaya maliksi silang kumilos at sobrang linaw ang paningin.

Sa quol-ahm, maaaring mamanipula ang katawan upang maging sintigas ito ng kahoy o mapabagal ang pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit umaabot ng ilang daan ang buhay ng mga nunô. Kahit natutunan na rin ng mga duende (at ibang laji) ang quol-ahm, meron pa rin silang limitasyon sa paggamit nito.

Salamangka
Hindi kabilang ang salamangka sa Sining ng Majica sa Erimbel. Ito ay dala ng mga tao at kadalasang may halong pandaraya o bilis ng mata at kamay. Kung paghahaluin ang salamangka at Qle-aura, makakagawa ng samu't-saring ilusyon. Nagsimula ang sining na ito (na tinawag ng mga nunô na Maliq-Ua) ng maging majiquero si Jemwel.

Pagsasalo-salo ng Majica
Hindi lahat ng laji ay may kakayahang gumamit ng kahit anong uri ng majica, at madalang na maging bihasa ang isang nilalang sa Tatlo (o apat) na uri ng Majica. Ang sinumang bihasa ay magkakamit ng titulong Rah bago sa kanyang pangalan, na dudugtungan ng Uri ng majica kung saan sya bihasa.

Si Rah Anem Sor ang nangunguna sa lahat ng majiquero (at pinakamatandang nuno na nabubuhay maliban kay Elequin). Tuwing ika-50 na taon, tumatanggap si Rah Anem ng estu-jante na sasanayin nya. Subalit sa limang estu-jante na sinanay nya, wala pang nakaligtas sa huling pagsusulit. Dalawa ang estu-jante nya ngayon. Si Miquor, ang nunông may matinding talento sa Quol-ahm, at si Jemwel, isang taông alipin na may mahinang potensyal subalit posibleng masanay sa lahat ng uri ng majica.

No comments: